01. O naših mislih

 


Ali veste, ali pa ste mogoče kadarkoli pomislili, da naša misel v sebi ima energijo - moč?
Danes je mogoče da z mislimi premaknemo kazalec na zaslonu, da upravljamo s TV-jem, s protezo roke ali z invalidskim vozičkom. Vse je še vedno v laboratorijih inštituta, vendar deluje! Zelo pogosto nam primeri iz vsakdanjega življenja pokažejo, da v vsakem človeku tlijo duhovne oziroma psihične moči, katere lahko bogatijo naše življenje, lahko pa ga tudi uničijo.
Kako bomo zbudili in angažirali te moči odvisno je samo od nas in nihče drugi jih ne more zbuditi.
Kako zdraviti sebe s svojimi mislimi? O tem je znani angleški terapevt Donald Norfolk napisal več knjig. Postopek zdravljenja je razdelil na sedem poglavij in potem je podrobno opisal kako naše misli in naš um vplivajo na naše zdravje.
Poglejmo, v filozofiji se trdi: do globljega spoznanja se ne pride z razumom, ampak z verovanjem.
Torej, kaj je misel, kaj pa verovanje? V leksikonu Brockhaus piše: "Misel je duhovni proces podatkov, ki teče med prejetimi in med izdanimi informacijami (input - output). Verovanje je pač nekakšno naše notranje - duhovno prepričanje, katero ne potrebuje dokaz. Jaz bi dodal, da verjeti pomeni še, "misliti, da je mogoče".
Nobena religija ne obstaja brez verovanj, vendar moramo vedeti, da je verjeti - "misliti, da je mogoče" pojem, kateri je tudi brez religije prisoten v našem življenju. Naše verovanje in prepričanje vladata in upravljata z našim življenjem in lahko rečemo, da smo odvisni od naših verovanj in prepričanj, Vsa naša sprejeta verovanja in prepričanja imajo globoke korenine in nam služijo kot nekakšna zvrst "neomejene sigurnosti". Zato človek zelo težko spremeni svoja mnenja, verovanja in prepričanja.
Kadar so te naše oblike mišljenja - Elementali - ta zakoreninjena verovanja in prepričanja napačni, ko so naši sprejeti življenjski principi negativni in kadar so vsa ta naša sprejeta pravila obnašanja - naše negativne misli za katere smo se fiksirali oziroma blokirali, nasprotna pozitivnimi normami, takrat vsa ta "negativna energija" ustvarja blokade v pretoku energije našega eteričnega (astralnega) telesa. Blokade določenih centrov energije (čakre), so vzrok za spremembe, ki tlijo v našem fizično-materialnem telesu in počasi vse več in več postajajo vidni tudi na telesu. Te spremembe potem imenujemo bolezen.
In tako z našimi mislimi in premišljevanjem sami sebe vežemo v okove. Na ta način začnemo zavirati svoj energetski potencial - svoje energetsko polje - svoj imuni sistem in počasi se začne ustavljanje življenjskega procesa oziroma, naša bolezen se začne intenzivno razvijati.
Nujno je da vemo, da vsako fiksiranje-ustavljanje na katerekoli principe, pomeni ustavljati razvoj svoje zavesti - ustavljati evolucijo svoje osebnosti in končno zaustavitev življenjskega procesa. Spomnimo se da je gibanje osnovna značilnost življenja, če ni gibanja, ker smo nekateri proces blokirali oziroma ustavili, kako naj življenje teče naprej? Kako naj vozilo gre naprej, če pritiskamo zavoro?
Vse to o čem govorimo velja in je pomembno ne samo pri duhovnih vrednotah, ampak tudi za vsa gibanja v fizično-materialnem svetu. Že od tistega najsubtilnejšega gibanja, ki poteka v jedru atoma, čez tistega v celici, v sokovih, krvi in vseh organih v telesu vse do gibanja naše planete Zemlje, Sonca in celotnega vesolja.
Moramo biti odprti za vse. Energija mora teči. Usvojene principe moramo nadgraditi in razvijati. Tudi naša zavest mora rasti, se mora razvijati, mora evoluirati.
Kadar s svojimi mislimi in premišljevanjem sklenem "z menoj je konec", s tem sem se programiral da grem iz tega sveta. In nihče in nič mi ne more več pomagati!
V eni akciji, skupina približno okoli tisoč Američanov je bila na spoznavanju problematike visokega krvnega tlaka. Po enem letu, na kontroli, se je pokazalo, da je bila kampanja zgrešena. Na mesto da so vsi, ki so se udeležili tečaja bili bolj zdravi, skoraj vsi so imeli še višji krvni tlak v primerjavi s kontrolno skupino, ki ni bila poučena o tveganju visokega krvnega tlaka. Tako se je izvedelo, kako lahko dobro seznanjen zdrav človek v skrbi za svoje zdravje z' energijo svojih negativnih misli, postane bolan.

Obstaja veliko dokazov, da je nezdrava navada v premišljevanju bolj škodljiva kot nezdravo fizično obnašanje. Poleg tega vemo, da napačne navade v mišljenju in premišljevanju povzročajo številne psihosomatske bolezni in dejstvo je, da so vzrok za vse bolezni.
Ali je še vedno treba poudariti, da je "zdrav duhovni odnos" odločilni dejavnik za zdravje in preventivo pred boleznimi?
"Če vemo, da negativna misel in premišljevanje povzroči bolezen, je treba prevzeti pozitivno misel in premišljevanje kot vir naše življenjske moči", piše Norfolk.
Zanimivo je, da se zavedamo telesnih vzrokov za bolezni: pomanjkanje gibanja, čezmerna telesna teža, napačna prehrana, kajenje, alkoholizem... vendar smo popolnoma prezreli psihološke faktorje - naša čustva, noetske (duhovne) faktorje; - našo misel; ampak tudi naših karmičnih dolgov (zakon vzroka in posledice), kateri igrajo odločilno vlogo v našem življenju. "Pozabili smo, da je človeški duh - temelj njegovega zdravja", piše dr. Patrick Pietroni, docent splošne medicine na univerzitetni kliniki St. Mary's v Londonu.
Stari Grki sploh niso ničesar vedeli o bakterijah in virusih, pa so vendar spoznali, da je človekova osebnost močno vključena v proces pojave bolezni. Platon piše: "Ozdravitev enega dela telesa ni treba poskusiti, če se ne obravnava celota. Ne poskusi ozdravljati glavo brez da ozdravljaš dušo in če bi zdravili glavo in telo, morate začeti zdravljenje na ravni duha (uma); saj je največja napaka našega časa, da zdravniki najprej ločijo dušo od telesa."
Da bi prišli do zdravja, nujno je veliko delati na samemu sebi. Moramo se duhovno "prebuditi" in potem nenehno duhovno "rasti"! Moramo doumeti, da se vse kar nam razum pravi, mora dotikati srca naše duše. Če se ne bomo naučili, da s srcem naše duše obogatimo - oplemenimo našo misel in naša dejanja, potem obstaja nevarnost da razvijemo sterilno intelektualno domišljijo, katera je velika ovira za vse vrste duhovnega prebujanja.
Da je naša misel in naš um osnovno orodje s katerim se vsak od nas lahko vzdigne do popolnosti, pove nam tudi ena trditev za katero vemo, da je prišla iz Taoizma, vendar so sami povedali, da prihaja iz daljne preteklosti, ki pravi:


Pazi na svoje misli,
ker postanejo tvoje besede.
Pazi na svoje besede,
ker postanejo tvoja dela.
Pazi na svoja dela,
ker postanejo tvoje navade.
Pazi na svoje navade,
ker postanejo tvoj karakter.
Pazi na svoj karakter,
ker z njimi gradiš svojo usodo.